Misyon ve Vizyonumuz

TGMM; öğrencilerin, kendilerine verilen ülke güncel sorunlarını ve gündem maddelerini ülke çıkarlarını göz önünde bulundurarak bürokratik yollarla çözüme kavuşturmalarını hedefleyen bir TBMM modellemesidir.

Siyasete meraklı gençleri politik arenayla tanıştırmak ve siyasi görüş ayrılıklarının yapıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulması için hızlı ve isabetli kararlar verme yetisini kazandırmak programımızın ana hedefleridir.

Program; komisyon, parti toplantıları ve genel kuruluyla bir bütündür. Belirli terim ve prosedürlerin tanımı, TBMM’nin işleyişinin ana hatlarını katılımcı öğrenciye kazandırmak ve icra etmek birinci önceliğimizdir. 

Bu hedefler doğrultusunda 2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminde faaliyetlerine başlayan kulübümüz ile beraber ilk programımızı yakında beraber icra edeceğiz.