Partiler

Muhafazakâr Parti

Muhafazakâr Parti; millî, dinî ve kültürel bağlılığın, Türk halkının benliğini koruması ve Türkiye öncülüğünde İslam Dünyasının kalkınması için elzem olduğunu savunan bir partidir.

En büyük amacımız; bizi biz yapan millî, dinî ve kültürel değerlerle ecdadımızın açtığı yolda ilerleyerek her türlü dış etkiyi bertaraf ederek ümmet ve ülkemizin gücüne güç katarak ilerlemektir. Bu ülke, yaranmak uğruna kişiliğimizden taviz verdiğimiz sahte dostlarla değil gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizden gelen dualarla yücelecektir.

Biz ne 80 milyonu ne de 81 ili bir sınır olarak görüyoruz. Eğer siz de kardeşliğin sınır tanımadığı kanısındaysanız bizi destekleyebilirsiniz.

Yeşil Parti

Yeşil Parti; her alanda insanı insan yapan değerlere bağlı kalma politikası güden, insan onuru ve haysiyetini insanın en doğal hakkı olan insanca yaşama hakkını savunan ve bu değerlere de sımsıkı bağlı kalarak çevreyi, doğayı ve insanlığı yani en değerlilerimizi korumaya kendini adamış bir partidir.

Ekonomiyi olması gerektiği gibi kıtlıkla mücadele aracı olarak görmek yerine kitleleri yönetme aracı olarak gören siyasi, ekonomik sistemlerin hepsine karşı bir partidir. Tüccarların kendi çıkarları uğruna dünyamızı, ekolojik sistemimizi bozmasına ve politikacılarımızın buna göz yummasına izin veremeyiz.  Günümüz sanayi anlayışı doğaya ve geleceğimize zarar vermektedir. Üretimler kişisel ihtiyaçlara değil kişisel ihtiraslara hizmet ediyor ancak bu böyle devam edemez ve etmeyecek. Bizim partimiz yalnızca yeşili korumaya yönelik oluşturulan bir kuruluş değildir. Yeşil Parti toplumun her türlü sorunuyla ilgilenir. Bize göre halkın refahı her şeyin üstündedir. Biz Dünya’nın şu anda ve gelecekte olması gereken muhtemel durumundan kesinlikle halkımızı sorumlu tutmuyoruz. Bunların sorumluları bencilce davranan iş adamları ve politikacılardır. Ne liberalizmin özünü oluşturan “Bırakınız yapsınlar.” düşüncesi ne de kendini halktan üstün gören devlet adamlarının halka rağmen halk için söylemleri kabul edilemez. Bu söylemler halkı ve refahını arka plana atmaktadır. Çevreci ve halkçı bir parti olarak, işçileri ve halkı politik araç olarak değil politikayı halkın refahı için araç olarak görüyoruz.

Her türlü nefrete, cinsiyet ayrımına, eşitsizliğe, haksızlığa, düşmanlığa düşmanız ve sizi de bu mücadelemizde yanımızda yer almaya davet ediyoruz.

Liberal Demokrat Parti

Liberal Demokrat Parti, Türk halkının refahını sağlamanın yolunun siyasi, ekonomik ve dini alanlarda tam özgürlükten geçtiğine inanmakta ve bu özgürlüğe ulaşmanın ise kendimize Avrupalı Devletleri örnek alıp ekonomide serbest piyasayı savunmakla mümkün olduğunu kabul etmektedir.

Partimizin benimsediği ilke güçler ayrılığı ilkesinin istismar edilmeden en iyi şekilde kullanılmasıdır. Birinci önceliğimiz halkımızın refah içinde ve her türlü sosyal veya ekonomik baskıdan uzak bir hayat sürmesidir.

Biz toplumsal hayatın iki büyük dinamiği olan ekonomi ve inanışta özgür, inançların politikaya alet edilmediği bir Türkiye’ de yaşamak istiyoruz. Siz de bizi destekleyerek her bir Türk vatandaşının hak ettiği yaşam standartlarını sağlamamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Milliyetçi Parti

Milliyetçi Parti, Türk halkının refahı için Türk töresini rehber edinmiş bir partidir.

Partimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık bir ülke değil, 1000 yıllık bir ülkünün meyvesi olduğunun farkındadır. Türk’ün Türk’ten başka dostu olmadığının bilincinde olan bizlerin Kızılelma’sı, Büyük Türk Devletidir. Türk’ün, önce benliğini tanıması, anlaması gerektiğini düşleyen partimiz bu düşünü gerçekleştirebilmek için gerek devlet yönetiminde gerekse sosyal hayatta Türk Töresinden ilham almaktadır.

Ülkemizin yozlaşmasına engel olmak ve damarlarımızda mevcut olan kudretin farkına varmak için çıktığımız bu kutlu yolda sen de bize katıl!

Komünist Parti

Komünist Parti, temelinde insan sevgisi, eşitliği ve adalet olan bir partidir.

Temel gayesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi gösteren vahşi kapitalizmin boyunduruğundan insanlarımızı kurtarmaktır. Gelirin sömürgevari bir şekilde pay edildiği bir toplumda refah ve mutluluğun olamayacağının farkındayız. Refah ve mutluluğun beraberinde getiren komünizm, ülkemizin ne zamandır gerçekleştirmeye çalıştığı atılımı her anlamda gerçekleştirecektir.

Bu zorlu mücadelede her yoldaşımızın desteğine ihtiyacımız var. Eğer sen de kapitalizme karşı dimdik durmak istiyorsan partimizin kapıları sana sonuna kadar açık!