Yönetim Kurulu

Salih Emir ARCAKLIOĞLU
Genel Sekreter

Ahmet Ulvi YILDIZ
Genel Sekreter Yardımcısı ve
Akademik Takım Sekreteri

Muhammed Ali BAŞ
Organizasyon Sekreteri

Emir Raşit CAMCIOĞLU
Halkla İlişkiler Sekreteri

Hüseyin ÇEVİK
Medya ve Basın Sekreteri

Akademik Takım Sekretaryası

Emirhan ÇAKIR
Kanunlar ve Kararlar Başkanı

Abdullah Ömer PALANCIOĞLU
Komisyon Düzen Sorumlusu

Organizasyon Sekretaryası

Alim ÇETİNBAŞ
Lojistik Ekibi Lideri

Medya ve Basın Sekretaryası

Mustafa ÖZSOY
Basın Ekibi Lideri

Taha GÜLSATAR
Bilgi Teknolojileri Ekibi

Abdulkadir Udeh Sandal
Bilgi Teknolojileri Ekibi

Muhammed Berkay ALACA
Bilgi Teknolojileri Ekibi