Sıkça Sorulan Sorular

  • TGMM nedir?

Türkiye Genç Millet Meclisi programımız 5 farklı meclis komisyonunda ülkemizin meselelerinin konuşulacağı, liselerarasında ilk olma özelliği taşıyan bir TBMM modellemesidir.  

  • Katılımcılar programdan önce nasıl çalışmalı?

Önceden verilecek çalışma kağıtlarına ve kanun teklifleri üzerinde kendi partilerinin düşünce yapısıyla bir fikir oluşturarak gelmeleri yeterlidir.

  • Katılımcılar prosedürü nasıl öğrenecek?

Programımızın ilk gününde prosedür eğitimi ve seminerler verilecektir.

  • Program ne zaman ve nerede olacaktır?

Programımız küresel ve yerel çaptaki pandemi süreci dolayısıyla süresiz olarak ertelenmiştir.

  • Programdaki görevler nelerdir?

İlk olarak siz katılımcılarımız milletvekili olacaksınız. Her milletvekilinin bir siyasi partiye bağlılığı ve bir komisyona üyeliği olmak zorundadır. Milletvekilleri önceden oluşturulmuş kanun tekliflerini önce aynı siyasi partiye mensup olan milletvekilleriyle istişare edecek sonra da komisyondaki görüşmelere katılacaktır.

Komisyonları yöneten komisyon başkanlarımız ve yardımcıları komisyon sevk ve idaresinden sorumludur. Ayrıca komisyonlarda çeşitli STK ve Sendika üyeleri veya devlet erkânından bir kişi kanun teklifi hakkında görüşlerini belirtmek için Bilirkişi sıfatıyla hazır bulunacaktır.

Parti Başkanları parti toplantılarını yönetmek ve partisini Genel Kurul Birleşimlerinde temsil etmekle görevlidir.

Son olarak TGMM Başkanlık Divanı; Meclis Başkanı, Kanunlar ve Kararlar Başkanı ve İdari Amirden oluşmaktadır. Başkanlık; Genel Kurul sevk ve idaresinden, kanun tekliflerinin komisyonlara sevkinden ve teklifler üzerinde yapılacak değişimlerden sorumlu hak sahibi makamdır.

  • Program ücreti ne kadardır?

Programımızın katılım ücreti 200 Türk Lirasıdır. Ücrette dört günlük öğle yemeği, kokteyller, sosyal etkinlikler ve eşantiyonlar dahildir. Ulaşım ve konaklama desteğimiz yoktur.

  • Kimler katılabilir?

Lise öğrencisi her arkadaşımız kurallara uyma taahhüdü vermek şartıyla başvuru yapabilir.

  • Program kotası var mıdır?

Evet, programımızın toplam kotası 125 kişidir.

  • Kıyafet zorunluluğu var mı?

Evet, programımızda her katılımcının TBMM Kılık Kıyafet Yönetmeliği’ne uyma zorunluluğu vardır. (Erkekler Takım Elbise, Kravat; Kadınlar Tayyör)

  • Ödüllendirme var mıdır?

Evet, her komisyonda bir kişiye “En Aktif Milletvekili”, her partide bir kişiye “En İyi Parti Mensubu”, Genel Kurul Oturumundan bir kişiye “ Genel Kurul Özel Ödülü” plaketleri verilecektir.

Daha fazla ayrıntılı bilgi için info@turkiyegencmilletmeclisi.com adresine elektronik posta gönderebilir, @tgmmresmi Instagram hesabımıza mesaj atabilirsiniz.